Data Jumlah Penduduk

  Jumlah penduduk Desa Gunung Antasari seluruhnya berjumlah 6.002 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.254 jiwa, perempuan 2.748 jiwa  dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.674 KK. Penyebaran penduduk terbagi dalam 13 RT yang terdiri dari :

RT Laki – laki Perempuan KK

Jumlah

01

275     Jiwa 211     Jiwa 102     KK 486       Jiwa

02

304     Jiwa 291     Jiwa 130     KK 595       Jiwa

03

412     Jiwa 328     Jiwa 125     KK 740       Jiwa

04

194     Jiwa 186     Jiwa 106     KK 380       Jiwa

05

223     Jiwa 302     Jiwa 128     KK 525       Jiwa

06

452     Jiwa 306     Jiwa 289     KK 758       Jiwa

07

205     Jiwa 190     Jiwa 118     KK 395       Jiwa

08

198     Jiwa 172     Jiwa 121     KK 370       Jiwa

09

144     Jiwa 89       Jiwa 68       KK 233       Jiwa

10

164     Jiwa 98       Jiwa 83       KK 264       Jiwa

11

389     Jiwa 322     Jiwa 103     KK 711       Jiwa

12

259     Jiwa 228     Jiwa 116     KK 487       Jiwa

13

293      Jiwa 233       Jiwa 169     KK 526        Jiwa

JUMLAH

3.254  Jiwa 2.748    Jiwa 1.674  KK 6.002     Jiwa